Algemene verkoopvoorwaarden

Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op de door Muziekvereniging Concordia De Rips opgezette ticketing activiteit. Muziekvereniging Concordia De Rips is gevestigd aan de Jodenpeeldreef 7, 5764RL, De Rips. Het zal hieronder “Muziekvereniging Concordia De Rips” worden genoemd.

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden, die als overeenkomst dienen, en deze te hebben aanvaard. Muziekvereniging Concordia De Rips treedt op als organisator van het evenement waarvoor zij de ticketingdienst levert.

Artikel 1 – De manifestatie

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en de verschillende reglementen van het evenement waarvoor hij zijn ticket koopt en deze te hebben aanvaard.

Artikel 2 – Het ticket

Het ticket is geregistreerd en persoonlijk. De organisator kan vragen om een bewijs van de identiteit van de persoon die het evenement bijwoont. In geval van schenking, overdracht of verkoop van het ticket aan een derde, behoudt de organisator zich het recht voor om het ticket ongeldig te maken en de toegang te weigeren aan de houder.

Na betaling is het ticket toegankelijk op het online platform van Muziekvereniging Concordia De Rips en wordt het naar het door de klant opgegeven e-mailadres gestuurd. Het drukken is de verantwoordelijkheid van de klant. Om geldig te zijn, moet het ticket worden afgedrukt en bij de ingang van het evenement worden getoond. Elk ticket heeft een unieke identificatiecode en geeft alleen toegang tot de eerste persoon die het als eerste aan het evenement presenteert.

Artikel 3 – Betaling

Alleen betalingen via iDEAL en in euro’s worden geaccepteerd. Alle betalingen dienen volledig te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, kan de reservering door Muziekvereniging Concordia De Rips worden geannuleerd. De verwerkingstijd voor het verzenden van de tickets kan variëren.

Artikel 4 – Punten van verkoop en levering

Tickets worden verkocht via het online platform van Muziekvereniging Concordia De Rips. In sommige gevallen kunnen fysieke verkooppunten ook tickets te koop aanbieden. Alleen de fysieke verkooppunten die op de website van Muziekvereniging Concordia De Rips zijn vermeld, zijn geldig.

Tickets die via het online platform van Muziekvereniging Concordia De Rips zijn gekocht, kunnen worden gedownload en/of per e-mail worden verzonden en moeten door de klant worden afgedrukt. Ze moeten op wit papier worden gedrukt, alle informatie moet perfect leesbaar zijn. De drukkosten zijn voor rekening van de klant.

Elke aankoop in een ander verkooppunt garandeert niet de geldigheid van het ticket en dus de toegang tot het evenement.

Muziekvereniging Concordia De Rips heeft op geen enkel moment toegang tot betalingsgegevens. Deze informatie wordt versleuteld en beveiligd door het online verkoopplatform.

Artikel 5 – Privacy en gegevensverwerking

Bij de aankoop van tickets voor het evenement van Muziekvereniging Concordia De Rips worden persoonlijke gegevens zoals namen, voornamen en contactgegevens van klanten gevraagd. Zij verbinden zich ertoe correcte en volledige informatie te verstrekken. Deze gegevens worden met name gebruikt om tickets te verzenden, maar ook om klanten te informeren over eventuele wijzigingen.

Deze gegevens stelt de organisator ook in staat om de toegang van het publiek en eventuele geschillen zo efficiënt mogelijk te beheren, maar ook om de klanten te informeren over eventuele wijzigingen of praktische informatie met betrekking tot het evenement. De organisator verbindt zich ertoe deze gegevens, niet aan derden door te geven.

Klanten kunnen te allen tijde verzoeken om uit de database of mailings verwijderd te worden. Overeenkomstig de AVG wetgeving kunnen de klanten toegang krijgen tot hun persoonsgegevens, deze wijzigen of zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor hoeven ze enkel contact op te nemen met Muziekvereniging Concordia De Rips via het e-mailadres info@concordiaderips.nl of per post naar het postadres van de Muziekvereniging Concordia De Rips.

Artikel 6 – Annulering en terugbetaling

Eventuele terugbetalingen worden gedaan na beslissing van de organisator. Er vindt geen terugbetaling plaats in geval van een wijziging in de dienstregeling, het programma, verlies of diefstal van het ticket, of om enige andere reden.

In geval van een wijziging van de data of volledige annulering van het evenement, of naar keuze van de organisator, kunnen de tickets worden terugbetaald of uitgesteld tot een latere datum van hetzelfde evenement.

Er zal geen terugbetaling plaatsvinden in geval van een verzoek om terugbetaling, om welke reden dan ook. De klant heeft niet het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 7 – Geschillen

Deze dienst is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken in Nederland bevoegd.