Een dankjewel aan onze sponsoren en vrienden

Een vereniging als Concordia, met veel leden en een groot en kostbaar instrumentarium, is zeer blij met sponsoren en vrienden. Hoewel wij zelf allerlei activiteiten ondernemen om onze vereniging levend te houden, hebben we steun uit de omgeving nodig. En die krijgen we volop en daar zijn we heel dankbaar voor. Hiermee kunnen we ook onze publieke functie, om evenementen in De Rips muzikaal te omlijsten, blijven vervullen.

Veel dank hiervoor aan onze sponsoren en onze vrienden.

SPONSORS

Vrienden van concordia

Bas en Bob van Ansem
Inge van Oirschot
Klasiena van Oirschot
Jozien Oostenrijk
Gabriëlla van den Heuvel
Jan en Petra van den Einden
Meinte en Stien van der Hoff
Anja, Renske en Aukje Goossens
Cees en Verony van der Hulst

Tom van der Weijst
Harrie Ploegmakers
Marie Bisseling-Fleuren
Dorry Govers
Wim en Anne Bardoel – Ypma
John en Marja van den Broek
Bets Ypma
Joop van der Heijden