Opleidingsorkest

Na 1 jaar opleiding mag men lid worden van een jeugdorkest. Voor de slagwerk leerlingen is dit het opleidingsorkest “Young Rhythm” onder leiding van Peter Bergmans. Elke woensdag repeteren de jeugdleden van 18:30-19:30 uur. In het opleidingsorkest blijf je tot je minimaal op niveau B bent. Contactpersoon is Bjorn van Dun. De contributie bedraagt voor het jeugdorkest €50,- per leerling, per jaar. De overige kosten worden betaald door Concordia.
De blazersleerlingen kunnen met “4Fun” meedoen, een opleidingsorkest met omliggende dorpen! De repetitie is op vrijdagavond van 18:30-19:30 uur, de locatie wisselt.

Veel oefenen is belangrijk en bevordert de opleiding en zorgt voor nog meer plezier in het maken van muziek!

Graag nodigen wij iedereen die belangstelling heeft, van harte uit om eens te komen luisteren tijdens de repetitie of concerten! Heb je tussentijds vragen of wil je ook graag een instrument gaan bespelen of twijfel je nog, dan kun je voor meer informatie contact opnemen met José van der Heijden 06-29216114, Joke Crooijmans 06-50500342, Nicole Heesmans 06-10680382, Colinda Bardoel 0493-599381 of Bjorn van Dun 06-53964129

De jeugdcommissie bestaat uit José van der Heijden, Joke Crooijmans, Willo Smolders, Sabine Picavet, Colinda Bardoel, en Bjorn van Dun.

Informatie muziekopleiding

Ook voor een dorp als De Rips is het heel belangrijk om een muziekvereniging te hebben om samen muziek te maken en om bij speciale gelegenheden in het dorp een muzikale opluistering te kunnen verzorgen. Het is voor Concordia belangrijk dat kinderen en ook volwassenen voor een muziekopleiding kiezen die past bij onze muziekvereniging, zowel blazers als slagwerkers.

Leerlingen die belangstelling hebben om een instrument te gaan bespelen zijn met hun ouders ook van harte welkom op onze “Junior Concerten” die regelmatig in D’n Eik gehouden worden. Alle muziek leerlingen treden tijdens dit “Junior Concert” op. Na afloop is er nog gelegenheid om de aanwezige instrumenten te bekijken en te bespelen.

Momenteel volgen 25 leerlingen een muziekopleiding bij Concordia. Blokfluit les is voor leerlingen vanaf groep 4! Vanaf groep 5 kunnen leerlingen kiezen voor een opleiding op een ander muziekinstrument. Na 1 jaar opleiding mag je bij het opleidingsorkest. Een muziekopleiding is ook voor volwassenen van harte aan te bevelen en het resultaat mag er zijn!

Opleiding

Vanaf september 2002 zijn alle leerlingen van Muziekvereniging Concordia De Rips aangemeld bij de Stichting Kunstlokaal Gemert-Bakel, Vondellaan 49, 5421PN Gemert, tel. 0492-362075.

De opleidingen starten in het begin van een schooljaar.

De lestijd is voor iedereen 20 minuten, indien 2 leerlingen samen les hebben is de lestijd 40 minuten. Voor blokfluit les is de tijd afhankelijk van de grootte van de groep. De lessen worden gegeven in De Rips. Iedereen krijgt een rooster met lestijden. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

De kosten voor de muziekopleiding staan op de site van Kunstlokaal Gemert, www.kunstlokaal.net. Voor de juiste tarieven kijk je in de kolom met HA-FA korting, dit is de 20% korting die je via de muziekvereniging krijgt. Startende leerlingen voor een koperblaasinstrument (bugel, trompet, trombone, ed.) krijgen het eerste jaar 50% korting op het lesgeld, bekostigd door Concordia om de instroom van blazers te stimuleren. De kosten zijn inclusief de theoriecursus en het theorie- en praktijkexamen en worden rechtstreeks aan het Kunstlokaal voldaan. De lesboeken en theorieboeken zijn voor eigen rekening en met korting te bestellen via José van der Heijden. Als er meer leerlingen uit een gezin muziekles volgen, krijgt men van Concordia extra korting op het te betalen lesgeld, 5% voor een tweede leerling en 10% korting voor een derde leerling uit een gezin. Het juiste bedrag van de korting wordt door de penningmeester van Concordia aan de ouders overgemaakt, aan het einde van het leerjaar bij goed gevolg.

Alle leerlingen krijgen een instrument en muziekstandaard gratis in gebruik van de vereniging. Graag de muziekstandaard voorzien van een sticker met naam erop. Het is belangrijk voorzichtig om te gaan met de instrumenten en om beschadigingen te voorkomen verzoeken wij iedereen om de boeken, mappen en de muziekstandaard in een aparte tas mee te nemen. Met daarin ook een schrift en potlood. Voor het onderhoud van de blaasinstrumenten kan men terecht bij:

Wim Ploegmakers, tel. 599448/0620724354 of
José van der Heijden, tel. 599237/0629216114.

In het voorjaar worden de praktijkexamens (als de leerling hier klaar voor is) afgenomen door de leraren van het Kunstlokaal.