Jubileum

De Heer Ad v.d. Laar vierde op 4 november 1977 zijn 25 jarig jubileum als dirigent van Fanfare “Concordia” de Rips. Onderstaand bericht verscheen indertijd in de geschreven media. 

                         ====================================             

Op vrijdag 4 november a.s. wordt het feit herdacht dat de heer Ad v.d. Laar uit Helmond, 25 jaar geleden naar de Rips kwam om daar als dirigent te worden ver­bonden aan Fanfare “Concordia”.

In eerdere uitgaven van “De Korhoen” hebben we al het een en ander verteld omtrent het programma, dat in elkaar is gezet om de jubilaris eens flink in het zonnetje te zetten, maar wij vonden het toch wel leuk om een klein beetje meer te vertellen over de musicus Ad v.d. Laar.

Toen in 1949 Fanfare “Concordia” werd opgericht, was Broeder Aurelius degene die de muzikale leiding had over het gezelschap. Drie jaar later echter moest in verband met overplaatsing van Broeder Aurelius naar Nijmegen, naar iemand anders uitgekeken worden. Volgens erevoorzitter de heer v.d. Hoff is men toen op initiatief van wijlen P. Kanters naar Ad v.d. Laar gestapt om hem te polsen voor diri­gent. Ad had echter in het begin nogal wat bedenkingen, want hij voelde er niet veel voor om zich vast aan een korps te binden. Tot die tijd nl. werkte hij alleen af en toe als vervangend dirigent in Bakel en Stiphout.

Zijn hoofd beroep was toentertijd tekenaar. Dit hield in het ontwerpen van designs, meubelstoffen etc. Veel vroeger nog, was hij kunstschilder en leefde van de opbrengst van zijn schilderijen, die hij exposeerde in galerijen in Eindhoven en Venlo.

Als Jong muzikantje, begon hij in zijn geboorteplaats Mierlo-Hout bij de plaatselijke Fanfare, maar al gauw verhuisde hij samen met zijn broers naar Harmonie “Pheulitonia” in Helmond. Daar kreeg hij zijn eerste muziekonderricht van de heer Kwakernaat. Later studeerde hij bij J. v.d. Peel verder (als vakken had hij bv. instrumentenleer, harmonieleer) en in 1952 slaagde hij te Amsterdam voor het examen “Orkestdirigent” dat op eenzelfde niveau ligt als het Conservatorium. Door zelfstudie heeft hij zijn kennis nog uitgebreid en is zelf muziek gaan schrijven, wat resulteerde in verschillende composities zoals bv. De mars “Corona”, verder een arrangement van “De Bruiloftsmars” van Wagner, een arrangement van Oostenrijkse dansen en een “Symfonische etude” die in 1975 o.a. werd gespeeld door de Marinierskapel te Rotterdam.

Uiteraard bespeelde hij (en bespeelt nog) verschillende soorten instrumenten zoals trompet, saxofoon, piano en orgel, wat voor hem nog zeer belangrijk zou zijn, want in 1970 begon hij als docent bij de muziekschool in Goirle. Daar bleef hij tot in 1975, waarna hij als vaste docent bij de Muziekschool Aaltje Noorderwier te Deurne verbonden werd.

Toen Ad v.d. Laar in 1952 bij Fanfare “Concordia” begon zou dat niet zijn enige korps blijven, want al spoedig was hij dirigent in Milheeze, Lieshout, St. Oedenrode en Aarle-Rixtel. Dat betekende dus wel overdag studeren en verder de hele week ‘s avonds repetities. Daar kwamen dan nog concerten, serenades, en concoursen bij. Dat werd op den duur toch te veel voor hem en sinds enkele jaren be­perkt hij zich uitsluitend tot het dirigeren bij Concordia. Daarbij heeft hij nog de leiding van een groepje muzikanten uit Aarle-Rixtel dat zich “De Oude Hap” noemt. Onlangs was deze groep nog te beluisteren in een radio-uitzending van Omroep Brabant.

Gedurende de eerste paar jaar speelde Concordia nog in de 4de afdeling en in de loop der jaren is men opgeklommen naar de afdeling Uitmuntendheid van de R.K. Federatie. Dit mag men voor zo’n kleine gemeenschap als de Rips toch wel een prestatie noemen, want zo zegt Ad v.d. Laar “zo’n kleine gemeenschap is wel leuk, maar er is weinig toeloop en veel verloop, dit in tegenstelling met grotere gemeenschappen”.

Klimmen van de 4de naar de afdeling Uitmuntendheid betekent natuurlijk hard werken, maar ook veel vakmanschap van Ad v.d. Laar, weet voorzitter G. Gerrits to vertellen want: Ik kan me nog goed herinneren, dat we in Elsloo (Limburg) op concours gingen en daar een 2de  prijs haalden. Ad v.d. Laar was het hiermee volstrekt niet eens, en weigerde zelfs om de juryrapporten te bekijken. “We gaan over 14 dagen weer op concours, riep Ad v.d. Laar kwaad uit, dan zullen jullie wel Zien”. Veertien dagen later behaalde Fanfare “Concordia” in Den Dungen een 1ste prijs met promotie en promoveerde hierdoor naar de Afdeling Uitmuntendheid. Dit is toch wel een bewijs van zijn goede kennis van muziek aldus voorzitter Gerrits.

Op dit moment telt de Fanfare zo’n 50 leden. Door de al eerder ver­melde magere toeloop is het wel moeilijk om je te handhaven in de afdeling Uitmuntendheid. Ik zie de toekomst echter toch wel hoopvol tegemoet zegt Ad v.d. Laar, mede doordat we over enkele jaren toch wel resultaten verwachten van de muziekschool en mede doordat de samenwerking met de leden en bestuur bijzonder prettig verloopt.

Op vrijdag 4 nov. a.s. van 19.30 uur tot 21.00 uur recipieert onze diri­gent in d’n Eik. Wij hopen dat velen van u gebruik zullen maken van deze gelegenheid. Mogen wij tenslotte via deze weg Ad v.d. Laar bedanken voor de prettige samenwerking met hem als musicus maar ook als mens in de achter ons liggende 25 jaar en de hoop uitspreken dat deze verbintenis nog lang op dezelfde manier gecontinueerd zal worden.

                                                                                                                                           Namens Fanfare “Concordia” het Bestuur.