Geschiedenis

In 1949 is het allemaal begonnen, toen broeder Aurelius met zijn muzikale talent aan de slag ging. Samen met pastoor Vereijken richtte hij de kerkelijke Fanfare op, waarvan 25 muzikanten lid werden. Geïnspireerd door de gedachte dat door eendracht kleine dingen groot worden, kreeg de Fanfare de naam “Concordia”, dat “eendracht” betekent. De instrumenten werden voor een appel en een ei overgenomen van O&U uit Beek en Donk, voor uniformen was niet genoeg geld. Broeder Aurelius werd aangesteld als eerste dirigent en hij verzorgde ook de opleidingen. De geestelijkheid vervulde in de begin jaren een vooraanstaande rol. Er werden concerten gegeven in het parochiehuis en later in het gemeenschapshuis. Heilige missen en processies werden muzikaal opgeluisterd. Bij huwelijksfeesten, jubilee en andere feesten werden serenades gegeven. Met het groeiend aantal leden, steeg ook het muzikale peil, zodat ook met enige regelmaat kon warden deelgenomen aan concoursen, niet zelden met positief resultaat. Van 1952 t/m 1974 vervulde Heit van der Hoff de functie van voorzitter. In 1955 werd de vereniging uitgebreid met een Slagwerkgroep sectie, opgericht door Jan van de Pol en Andre van Bommel. Toon Martens uit Bakel was de eerste instructeur. Verschillende dirigenten en instructeurs hebben het dirigeerstokje in handen gehad. Speciale vermeldingen zijn op zijn plaats voor dirigent Ad van de Laar en instructeur Harrie Klaus, die dit resp. 25 jaar en 23 jaar hebben gedaan. De Muziekvereniging is zelfs enkele malen op reis geweest naar Norwich (Engeland) en Sankt Blasiën (Duitsland). 

Alle activiteiten van Muziekvereniging Concordia werden gedaan ten dienste van de Ripse gemeenschap, maar konden ook niet plaatsvinden zonder deze gemeenschap. Al die jaren heeft Muziekvereniging Concordia mogen rekenen op een grote steun van onze dorpsbewoners in de vorm van toehoorders, donateurs, leveranciers van oud papier en oud ijzer. Een fanfare blijft nu eenmaal een club waar veel geld in om gaat voor o.a. het instrumentarium en opleidingen.

Slideshow over de geschiedenis vAn Fanfare Concordia

Slideshow over de geschiedenis van Slagwerkgroep Concordia