Wie zijn wij?

Onze waardes

Centraal binnen Muziekvereniging Concordia staat de gezamenlijke hobby om muziek maken op amateur niveau zowel binnen de Slagwerkgroep als binnen de Fanfare. Hoewel de kwaliteit van het musiceren voorop staat, zijn ook de gezelligheid en het informele karakter onmisbare factoren. Muziekvereniging Concordia durft zich met een gerust hart een van de gezelligere vereniging van De Rips te noemen. Niet alleen omdat er veel familiebanden binnen onze vereniging zijn, maar meer nog omdat men zich van jong tot oud thuis mag voelen bij onze club. Onze leden vertegenwoordigen de leeftijdscategorie tussen 8 en 90 jaar en zijn zodoende een goede afspiegeling van de gemeenschap. Bovendien is lidmaatschap bij Muziekvereniging Concordia een uitermate goede gelegenheid tot integratie binnen De Ripse gemeenschap.

Muziekvereniging Concordia De Rips

Muziekvereniging “Concordia De Rips” (Fanfare opgericht in 1949 en de Slagwerkgroep opgericht in 1955) staat al ruim 70 jaar midden in de Ripse gemeenschap en vervult daarbij een niet weg te denken rol. Muziekvereniging Concordia hecht grote waarde aan haar functie als vereniging, en is daarom ook  bij alle belangrijke gebeurtenissen in De Rips muzikaal aanwezig. Maar daarnaast ziet zij ook het verzorgen van podiumconcerten als een belangrijke uitdaging.

Is Muziekvereniging Concordia uitsluitend toegankelijk voor jeugdige leden? Moet een muzikant in spé al een hoog geoefend niveau bereikt hebben? Ben je op je 30e – 40e niet te oud om nog aan deze hobby te beginnen? Moet je zelf een instrument aanschaffen? Deze vragen kunnen wij met een kort en duidelijk ‘nee’ beantwoorden! We zullen niet ontkennen dat de basis die op jeugdige leeftijd gelegd wordt wat eenvoudiger is. Kinderen leren nu eenmaal makkelijker spelenderwijs, maar binnen onze vereniging hebben wij vele leden die op latere leeftijd zijn begonnen en nu doorgegroeid zijn naar volwaardige muzikanten. Uiteraard wordt u ook niet zomaar in het diepe gegooid; in goede samenwerking met o.a. Kunstlokaal in Gemert zijn er diverse opleidingsmogelijkheden. Met name met de daar werkende leraren wordt op een zeer prettige manier samengewerkt.

Iedere woensdagavond wordt er met veel plezier en enthousiasme gemusiceerd in Partycentrum D’n Eik tijdens de wekelijks repetities. Het totaal aantal spelende orkestleden bedraagt ongeveer 80 personen gelijkmatig verdeeld over de volgende drie orkesten:

  • De Fanfare
  • De Slagwerkgroep
  • Opleidingsorkest slagwerk “Young Rhythm”

Binnen de gemeenschap van De Rips heeft Muziekvereniging Concordia een actieve rol. Concerten, Serenades, maar ook bij Sinterklaas, Koningsdag, Carnaval, Dodenherdenking, en in de Kerk: Concordia is erbij.

Naast deze jaarlijks terugkerende activiteiten organiseert Muziekvereniging Concordia ook evenementen die geen jaarlijks karakter hebben maar die wel regelmatig terug keren. Hierbij valt onder andere te denken aan het Tapasconcert (een combinatie van muziek met eten) en Filmconcert (een combinatie van muziek en film). Daarnaast wordt er om de vier a vijf jaar “De Proms in de Peel” georganiseerd. Dit is in Ripse termen gemeten een mega festijn wat ongeveer 1000 bezoekers trekt.


Het doel van Muziekvereniging Concordia is om op elke plek, in elke situatie mooie, goed in het gehoor liggende muziek te maken. Mensen worden vrolijk van muziek, zowel de muzikanten als de toehoorders. Dit willen we graag zo houden!

De muziek is de moedertaal van het hart.